Koronavirus 2019-nCoV: situace ve Francii

Doporučení, hygienická opatření, cesty - aktuální informace a doporučení francouzské vlády.

Doporučení, hygienická opatření, cesty: seznamte se s aktuálními doporučeními francouzské vlády na stránkách Gouvernement / Info Coronavirus (Externí odkaz) .

Opatření na území Francie

Covid pass a očkovací pass
Od 14. března 2022 je vyžadování očkovacího pasu na všech místech, kde byl potřeba, pozastaveno (volnočasové aktivity, restaurační zařízení, veletrhy...).

Do tohoto data zůstává nutnost předkládat očkovací pas v platnosti pro všechny osoby starší 16 let. Nahrazuje covid pas na následujících místech pro veřejnost (mimo zdravotnických a sociálních zařízení):

 • bary a restaurace (včetně teras a zahrádek),
 • volnočasové aktivity (kina, muzea, divadla, sportovní zařízení a sály, bazény, fitness...) včetně lanovek v lyžařských střediscích, kontroluje se při nákupu skipasu a namátkově při nástupu do lanovek.
 • veletrhy a semináře;
 • velké obchody a obchodní centra (na základě rozhodnutí prefekta) ;
 • doprava mezi regiony (letadla, vlaky, autobusy)

• Povinnost předkládat očkovací pas se nevztahuje na děti 12 - 15 let, těm stačí covid pass, který zahrnuje navíc i možnost prokázat se negativním výsledkem testu ne starším 24h a který pro tuto věkovou kategorii zůstává zachován.

Očkovací pas znamená povinnost předložit jeden z dokladů:

 • certifikát o dokončením očkování (kompletní očkovací schéma včetně přeočkování v požadovaných termínech pro osoby starší 18 let) ;
 • certifikát o prodělání nemoci starší 11 dní a max 4 měsíců
 • certifikát o kontraindikaci k očkování.

Podmínky získání očkovacího pasu a covid pasu:

• Očkovacím pasem se pro všechny osoby starší 18 let a jednoho měsíce rozumí:
o doklad o kompletním očkování : 2 dávky vakcíny + přeočkování nejpozději do 7 měsíců následujících po 2. dávce,
o nebo doklad o prodělání nemoci starší 11 dnů a max 4 měsíců.

• Osoby od 12 do 18 let a jednoho měsíce včetně pro potřeby očkovacího pasu předkládají doklad o absolvování 2 dávek očkování ARNm vakcínou mimo těchto dvou případů: :
o pokud prodělaly Covid-19, stačí jim jedna dávka očkování,
o pokud prodělaly Covid-19 do 15 dnů po první dávce, nemusejí mít druhou dávku očkování.

• děti mladší 12 let a 2 měsíců nepotřebují očkovací pas ani covid pas.
• Děti starší 12 let a 2 měsíců musejí předkládat covid pas, címž se rozumí jedne z následujících 3 dokladů:
o kompletní očkování po uplynutí potřebné lhůty po poslední vakcíně,.
o negativní RT-PCR nebo antigenní test ne starší 24h
o pozitivní výsledek RT-PCR dokládající prodělání nemoci covid-19 starší 11 dní a max 6 měsíců.

Povinnost přeočkování platí pro osoby starší 18 let: po 15. lednu 2022 musejí přeočkování absolvovat všechny osoby starší 18 let nejpozději 7 měsíců po poslední dávce nebo po prodělání nemoci Covid, aby jim covid pas dále platit i po uplynutí těchto 7 měsíců.

Od 15. 2. 2022 se platnost očkování bez přeočkovací dávky zkracuje na 4 měsíce – při naočkování dvěma dávkami platí 2. dávka 4 měsíce, přeočkování po infekci nemocí covid musí být provedeno do 4 měsíců po prodělání nemoci. Od tohoto data se také zkracuje platnost certifikátu o prodělání nemoci rovněž na 4 měsíce.

Tato pravidla platí pro přístup ke službám na místě, pro vstup do země platí pravidla uvedená níže.

Informace o očkovacím pase na stránkách francouzské vlády (Externí odkaz)

Informace o covid pase na stránkách francouzské vlády (Externí odkaz)

Volnočasové aktivity a shromažďování:

Od 28. února již není povinné nosit roušku v uzavřených prostorách, kde je povinné předkládat očkovací pas. Rouška zůstává povinná v dopravních prostředcích a v uzavřených místech, kde se pro vstup nepředkládá očkovací pas.

Povinnost nosit roušku se ruší ke 14. březnu 2022, týká se to všech uzavřených míst mimo hromadných dopravních prostředků a zdravotnických zařízení.

Nošen roušky venku není povinné od 2. února 2022.

Koncerty pro stojící diváky se mohou konat od 16. února při dodržování hygienického protokolu.

Možnost konzumace ve stoje v barech a kavárnách se obnovuje od 16. února.

Diskotéky, které byly od 10. prodince 2021 zavřené, se otevírají od 16. února ři dodržování hygienického protokolu.

Od 2.února byly zrušeny limity počty sedících osob v zařízeních pro veřejnost (stadiony, koncertní sály, divadla). Pro vstup do těchto prostor zůstává zachována povinnost roušky.

Od 2.února není povinné nosit roušku venku

Další informace o aktuálně platných opatřeních na stránkách francouzské vlády. (Externí odkaz)

Seznam testovacích míst (Externí odkaz) ve Francii

Další opatření

Od 28. února již není povinné nosit roušku v uzavřených prostorách, kde je povinné předkládat očkovací pas. Rouška zůstává povinná v dopravních prostředcích a v uzavřených místech, kde se pro vstup nepředkládá očkovací pas. Povinnost nosit roušku venku zrušena od 2.února.

Nenošení roušky může být postihováno pokutou 135 €, v případě opakování přestupku do 15 dnů se pokuta zvyšuje na 3750 €.

Roušky jsou nadále povinné ve veřejné dopravě. Cestující, kteří necestují společně, musejí dodržovat do největší vzdálenosti. Doplňující informace na stránkách SNCF (Externí odkaz) a RATP (Externí odkaz) .

Roušky jsou povinné v taxi a vozidlech s řidičem.
Zákaz konzumace akloholu na veřejnosti.
Zákaz shromažďování více než 10 osob.

Nejčastěji kladené dotazy ohledně Covid-19 a odpovědi na ně na stránkách vlády na odkaze zde >> (Externí odkaz)

Cestování do Francie

Od 12. února 2022 se uplatňují na hranicích následující pravidla:

 • Všichni očkovaní cestující ve smyslu evropských nařízení nepotřebují před cestou do Francie žádný test. Doklad o kompletním očkování je pro cestu do Francie znovu dostačující, ať přijíždí z jakékoliv země, jako to platilo před rozšířením varianty Omicron.
 • Neočkovaní cestující musejí pro cestu do Francie předložit negativní test, ale opatření při příjezdu (test, izolace) se neuplatňují, pokud přijíždějí ze "zelených" zemí.
 • Pokud neočkovaní cestující přijíždějí ze zemí "oranžových", musejí i nadále dokládat nezbytný důvod k cestě do Francie a i nadále po příjezdu musejí náhodně vybraní cestující podstoupit test. Pozitivně testovaní cestující se musejí izolovat v souladu s doporučeními zdravotnických institucí.

V případě nouze, kdy by se objevila nová mutace představující vysoké riziko přenosnosti nebo imunitního úniku, bude aktivován mechanismus "nouzová brzda" a země bude zařazena na seznam "červených" zemí, pro které i nadále platí nutnost prokazovat nezbytný důvod k cestě, povinnost předložit negativní test před cestou - platí i pro očkované cestující, a povinnost podstoupit test po příjezdu do Francie, který podmiňuje rozhodnutí o umístění do karantény, o které rozhoduje prefekt a kterou kontrolujou pořádkové síly.

V souvislosti s vývojem situace v zámořských územích se v tomto stadiu podmínky pro vstup nemění.

Klasifikace zemí na základě santiárních ukazatelů:

 • "Zelené" země: virus aktivně necirkuluje, nebyl zaznamenán znepokojující výskyt mutací.
  Členské země EU, Andora, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko, Vatián, dále pak JAR, Angola, Saudská Arábie, Argentina, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Benin, Bolívie, Botswana, Kambodža, Kanada, Kapverdské ostrovy, Kolumbie, Komorské ostrovy, Jižní Korea, Pobřeží Slonoviny, Kuba, Džibu Spojené arabské emiráty, Ekvádor, Svazijsko, Fidži, Gabon, Ghana, Rovníková Guinea, Guinea Bissau, Honduras, Hong-Kong, Mauricius, Indie, Indonésie, Irák, Jamajka, Japonsko, Kazachstán, Keňa, Kuvajt, Laos, Lesotho, Maroko, Mauretánie, Namibie, Nepál, Nikaragua, Nový Zéland, Omán, Uganda, Pákistán, Paraguay, Peru, Filipíny, Katar, Dominikánská republika, Rwanda, Saint-Christophe-et-Niévès, Salvador, Samoa, Senegal, Srí Lanka, Taiwan, Tanzánie, Čad, Togo, Venezuela, Vietnam, Zambie, Zimbabwe.

 • "Oranžové" země: Virus je v aktivním oběhu ve zvládnuté míře bez zásadní přítomnosti mutací. Zahrnuje všechny země mimo zemí v kategorii "zelené"

Pozn: Od 1. 2. 2022 je pro uznání očkovacího schématu za kompletní potřeba, aby osoby starší 18 let, které chtějí cestovat do Francie, dostaly přeočkovací dávku ARN vakcíny nejpozději 9 měsíců po poslední požadované dávce.

Detaily o zařazení zemí do kategorií a o podmínkách vstupu najdete na stránkách francouzské vlády (Externí odkaz) a na stránkách francouzského ministerstva vnitra (Externí odkaz)


Cestující z a do zemí evropského prostoru:

Všichni cestující v rámci evropského prostoru mohou do kontinentální Francie cestovat bez dokládání důvodu, ale může být potřeba se testovat a izolovat.

Pro cesty v rámci Evropské unie se uznává evropský certifikát.

Evropský certifikát může zahrnovat doklad o očkování, výsledek negatiního testu nebo doklad o prodělání nemoci ne starší 6 měsíců. Čenské státy si mohou nastavit další opatření pokud jsou nutná a uměřená (např. testy, karanténa...) .

Informace o cestách do zahraničí (Externí odkaz)

Další informace o evropském covid pasu (Externí odkaz)

Pro usnadnění pobytu ve Franci pro Francouze žijící v zahraničí (mimo EU), připravilo ministerstvo Evropy a zahraničních věcí speciální postup, díky kterému je možné získat covid pass odpovídajcí potvrzení o očkování platný na francouzském území. Informace o postupu na stránkách ministerstva zahraničních věcí (Externí odkaz) .

Speciální postup také usnadňuje cestování pro turisty z mimoevropských zemí: umožňuje získat QR kód, který platí za covid pas s očkováním platný na francouzksém území. Informace o postupu na stránkách ministerstva zdravotnictví Santé.fr (Externí odkaz)
´6ádost o uznání očkování se může podat rovnou v lékárně. Vybrané lékárny, které tuto služnu nabízejí, najdete zde (Externí odkaz) .


Vakcíny uznávané ve Francii:

Francie uznává očkování vakcínami schválenými Evropskou lékovou agenturou (EMA) : PPfizer, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield et Johnson & Johnson.
Osoby naočkované jinými vakcínami se ve Francii považují za neočkované.

Doklad o očkování je platný, pouze pokud umožňuje ověřit absolvování kompletního očkovacího schématu, tedy:

 • 7 dní po aplikaci 2. dávky u dvoudávkových vakcín ((Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield) ;
 • 28 dní po očkování u jednodávkových vakcín (Johnson & Johnson) ;
 • 7 dní po aplikaci dávky u osob, které prodělaly Covid-19 (1 dávka stačí).

Do 15.2. 2022 platí očkování bez přeočkování 7 měsíců.
Od 15. 2. 2022 platnost očkování bez přeočkovací dávky zkracuje na 4 měsíce – při naočkování dvěma dávkami platí 2. dávka 4 měsíce, přeočkování po infekci nemocí covid musí být provedeno do 4 měsíců po prodělání nemoci.

Doplňující informace ohledně kontrol na hranicích v závislosti ze země původu: FAQ francouzského ministerstva vnitra (Externí odkaz)

Ověřte si také stránky jednotlivých prefektur nebo obcí ohledně doplňujících informací a opatření.

Další informace: na stránkách ministerstva Evropy a zahraničních věcí (Externí odkaz)

Cesty na Korsiku

Cesty na Korsiku

Speciální opatření platí pro cestující na Korsiku.
Od 10. prosince 2021 musí každá osoba starší 12 let cestující mezi Korsikou a kontinentální Francií předložit:

 • buď test RT-PCR nebo antigenní test ne starší než 24h před cestou. Uznatelné jsou jen ty výsledky antigenního testu, které umožňují zjištění proteinu N viru SARS-CoV-2, samotesty nejsou pro cestu uznávané.
 • nebo potvrzení o dokončeném očkování
 • nebo potvrzení o prodělaném covidu v podobě pozitivního výsledu PCR testu ne staršího než 6 měsíců a mladšího 11 dní před cestou (jedná se o výsledek testu, kterým vám byla stanovena diagnoza nemoci covid-19).
 • a čestné prohlášení o bezinfekčnosti (Externí odkaz) / English version certificate from December 10.2021 (Externí odkaz) .

Covid pas je nutný pro osoby starší 12 let pro cestu letadlem nebo lodí z Korsiky do Francie. Pro nezletilé osoby mezi 12 a 18 let neplatí žádná vyjímka.

Další informace na stránkách Agence Régionale de Santé Corse. (Externí odkaz)

Zámořské departementy a území

Od 28. prosince 2021 je pro cestu vyžadován negativní PCR nebo antigenní test ,na starší 24h pro všechny cestující.
Nutnost prokazování nezbytných důvodů k cestě závisí na destinace a místní situaci.

Byla přijata opatření ke zpomalení šíření epidemie:

 • Martinik : zákaz vycházení od 20h do 5h.
 • Réunion : zákaz vycházení od 21h do 5h až do 21. února 2022.
 • Francozská Guyana : zákaz vycházení od 21h do 5h v obcích Kourou a Macouria.
 • Guadeloupe : zákaz vycházení od 22h do 5h

Pro lety v zámoří: vzhledem k lokální epidemiologické situaci může prefekt nařídit nutnost dokládat nezbytnost důvodů pro cesty z a do území. Doklady pro doložení těchto nezbytných důvodů budou kontrolovány leteckými společnostmi nebo policií na hranicích.

Pro mezinárodní lety: platí místní omezení zavedená zástupcem státu nebo odpovídající institucí

Ministerstvo zámoří také doporučuje cestujícím informovat se před cestou do zámořských destinací na stránkách prefektury nebo vrchního komisařství ohledně restrikcí, které na místě platí. Vzhledem k aktuální epidemiologické sitauci mohou místní prefekti pro cesty nařídit nezbytné důvody a dokumenty pro jejich doložení budou kontrolovány leteckými společnostmi nebo policií na hranicích. Pro mezinárodní lety také platí místní omezení zavedená místním zástupcem státu nebo odpovídající institucí.

Další informace o opatřeních v zámořských územích najdete na stránkách ministerstva zámořských území (Externí odkaz) a na stránkách vlády (Externí odkaz) .
Opatření: podrobnosti ve FR a nebo v AJ.

Cesty do Francouzské Polynésie:

Zůstává v platnosti povinnost PCR testu před cestou a registrace do on-line systému 30-6 dní před cestou pro očkované cetující a 10-denní karanténa pro neočkované. Aktuální a přehledné informace o hygienických pravidlech pro vstup do destinace najdete na stránkách Tahiti Tourisme (Externí odkaz) . Vzhledem ke zhoršující se situaci sledujte informace o platných opatřeních na stránkách polynéské prefektury (Externí odkaz) .

Další upřesňující informace najdete také na stránkách prefektur nebo územních spolků.
Více informací na stránkách Ministerstva Evropy a zahraničních věcí (Externí odkaz)

Jaké jsou preventivní pokyny pro omezení šíření nákazy?

Jednoduchá "barierová" opatření na ochranu vašeho zdraví a zdraví vašeho okolí:

 • Pravidelně a často si mýt ruce.
 • Kašlat a kýchat do rukávu nebo kapesníku.
 • Při zdravení si nepodávat ruce a vyhnout se polibkům
 • Používat jednorázové kapesníky
 • Nosit roušku v případě nemoci
 • Nosit roušku ve veřejných uzavřených prostorách, taxi, obchodech, MHD a dalších místech, která nařídí prefekt vzdledem k místní epidemiologické situaci.